Het kan ons allemaal overkomen

Waar heeft u de ongevallenverzekering voor nodig?


Voor als u, spreekwoordelijk gezien, onder de tram komt. En daar blijvend letsel aan overhoudt of overlijdt. De kans is heel klein, maar de ellende is enorm. Dan zijn er al zorgen genoeg voor u of uw nabestaanden.

Een voedselvergiftiging, verdrinking of infectie ligt altijd op de loer, zeker op vakantie. En een auto-ongeluk zit in een klein hoekje. Zelfs voor ervaren en oplettende automobilisten. Dan verzacht het de pijn als niet alleen u, maar ook uw gezinsleden én uw inzittenden verzekerd zijn.

Dekking: het gaat om vaste bedragen, niet om de daadwerkelijke kosten. Bij blijvend letsel kunt u zich bijvoorbeeld verzekeren voor € 50.000 of (afhankelijk van het letsel) een deel daarvan. Welk deel dat precies is vindt u in de polisvoorwaarden. Bij overlijden krijgt u bijvoorbeeld € 10.000 per overledene. Andere bedragen zijn dus opok mogelijk.

Algemene informatie over deze verzekering


Wilt u in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kunt u gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kunt u geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wilt u precies weten waarvoor u verzekerd bent, dan moet u de polisvoorwaarden lezen!

Wat is een ongevallenverzekering?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een aanvullende dekking voor medische kosten.

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat u de uitkering krijgt. U krijgt rente over deze periode. Zodra er geen verandering meer is (eindtoestand), stellen verzekeraars de mate van invaliditeit vast.

Over­lij­den

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval. U kunt in plaats van uw erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.

Keuze: uitgebreide dekking

U kunt ervoor kiezen om ongevallen door motorrijden mee te verzekeren. Of voor een verhoogde uitkering van 225% bij blijvende invaliditeit.

Wan­neer ke­ren verzekeraars niet uit?

Als u het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs. Dit zijn de belangrijkste situaties waarin verzekeraars niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of vraag ons om meer informatie; info@degoudenhypotheek.nl of bel ons gewoon op 0633658700.

Let op

Bij de persoonlijke ongevallenverzekering is de premie afhankelijk van uw beroep en kan dus veranderen als u van baan verandert.

Extra: verzekerde bedragen kiezen

U kunt vaak kiezen uit 3 verschillende combinaties van vaste verzekerde bedragen. De uitkering bij overlijden loopt van € 5.000 tot € 25.000. De uitkering bij blijvende invaliditeit loopt van € 15.000 tot € 50.000.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.

Verandert er iets in u situatie? Meld dat dan aan De Gouden Hypotheek. Stuur een e-mail naar info@degoudenhypotheek.nl. Of bel met 0633658700!

Meer informatie of een persoonlijk advies?

Maak hier een afspraak!

 

Vraag bij De Gouden Hypotheek om een goéd advies!


Kies de juiste dekking en betaal niet te veel premie!